Panoramy fotograficzne znane są praktycznie od początku istnienia fotografii. Pierwsze aparaty do panoram zostały wynalezione już w 1843 roku zaledwie w cztery lata po ogłoszeniu wynalazku dagerotypii. Od tamtego czasu panoramy fotograficzne podlegały rozwojowi w miarę zmieniających się technik fotograficznych. Jednym z motorów rozwoju było malarstwo panoramiczne wynalezione i opatentowane pod koniec XVIII wieku przez malarza irlandzkiego Roberta Barkera. Wiek XIX był wiekiem malarstwa panoramicznego, które było prekursorem XX i XXI wiecznych masowych mediów zarówno papierowych, jak i w późniejszym okresie elektronicznych czy informatycznych, bazujących na cyfrowym zapisie informacji, w tym również obrazu. XXI wiek został zawładnięty przez informacje wyświetlane na ekranach telewizora lub monitorze komputera. Zmieniły się również techniki powstawania obrazu fotograficznego. Materiały żelatynowe odeszły do przeszłości a w zamian za to rozwinęły się cyfrowe aparaty i kamery. Od tego momentu gotowe fotografie są od razu plikiem cyfrowym wyświetlanym na ekranie i możliwym do zaadaptowania do różnych form powielania, na papierze zarówno jako wydruki fotograficzne, jak i książki drukowane metodami poligraficznymi. 

 

Prezentowane fotografie przestrzeni sejmowych zostały wykonane w latach 2003 i 2004 i są unikalnymi fotografiami wykonanymi w postaci panoram żelatynowych, na slajdach o szerokości 60 mm i długości zależnej od i kąta obrotu aparatu i kąta widzenia obiektywu w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Panoramy te są zeskanowane z dużą rozdzielczością i oprócz publikacji w albumach mogą być wydrukowane w postaci kilkumetrowych fotografii, z wysoką rozdzielczością i jakością. Ich wartość polega na ich unikalności, ponieważ w czasach przed cyfrowych aparaty panoramiczne były rzadko wykorzystywane ze względu na ich ceną, jak również skomplikowany proces fotografowania i olbrzymią ilością zużywanych w trakcie zdjęć drogich profesjonalnych materiałów żelatynowych. Powstałe panoramy są równocześnie dokumentem naszych czasów dedykowanym przyszłym pokoleniom.

 

 

 

GALERIA