O wystawie:

Wystawa „Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie 3D” prezentuje obrazy w unikalnej technice panoram stereoskopowych 3D, wykorzystywanej przez nielicznych fotografów na świecie. Na wystawie zaprezentowano 30 panoram stereoskopowych  w formacie 150 cm długości i 60 cm wysokości. Każdy z oglądających wystawę otrzymuje okulary anaglifowe 3D, które są niezbędne aby zobaczyć efekt stereoskopii. Jest to nowatorski sposób przedstawienia przestrzeni regionu Kujaw i Pomorza. Zamiarem autora jest przedstawienie regionu jako spójnego geograficznie i kulturowo z jednoczesnym zróżnicowaniem wynikającym z aspektów historycznych, rozwoju gospodarczego, rolnictwa czy naturalnych obszarów leśnych. Dlatego przy tym podejściu człowiek będzie w kadrach ulotny, lub często nie będzie występował aby widz mógł skupić się na elementach obrazu fotograficznego, których być może na co dzień nie dostrzega.

Wystawę przygotowano przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prezentowano ją między innymi podczas Święta Województwa, na Światowej Wystawie EXPO w Mediolanie oraz podczas Bella Syway 2015.