Prezentacja projektu „Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie 3D” odbyła się między innymi podczas festiwalu fotografii i filmu ASLO, odbywającego się w  Alba Julia w Rumunii (Siedmiogród) w ramach prowadzonego przez Artystę autorskiego seminarium. Zaprezentowane zostały zdjęcia w postaci cyfrowej oraz egzemplarz albumu 3D. W seminarium wzięło udział kilkadziesiąt osób. Obecni byli przedstawiciele zarządu miasta jak i lokalnych mediów. Autor udzielił wywiadów dla kanałów telewizyjnych telewizji lokalnej i ogólnokrajowej.

Jedno z określeń fotografii brzmi:

"Fotografia jest przekształceniem przestrzeni trójwymiarowej na dwuwymiarową za pomocą aparatu fotograficznego i punktu widzenia, wrażliwości oraz umiejętności autora zdjęcia."

 

Autor projektu już wielokrotnie prezentował wystawy panoramiczne wykorzystując różnorodne techniki, w tym również podczerwień. Teraz proponuje nam krok dalej – obraz stereoskopowy 3D.

Technika panoram 3D jest unikalna. Zajmują się nią nieliczni fotografowie na świecie. O ile wykonanie ich dla potrzeb Internetu nie wymaga tak dużej precyzji, to powiększenia w dużych formatach dla celów wystawienniczych i albumowych jest skomplikowanym wyzwaniem wymagającym olbrzymiej precyzji i pracy ze zdjęciami. Nakład pracy w stosunku do tradycyjnej fotografii panoramicznej jest 10-cio krotnie większy.

Trzeci wymiar w fotografii jest odbierany za pomocą perspektywy, światła i cienia. Jest to jednak tylko iluzja powstająca na bazie naszej wiedzy i doświadczenia  w obcowaniu z płaskim dwuwymiarowym obrazem. Prawdziwą przestrzeń 3D obrazu fotograficznego tworzymy budując obraz tak, jak go postrzegamy naszym wzrokiem. Składowe obrazy fotograficzne lewego i prawego oka z właściwym przesunięciem obrazu łączymy i przy pomocy okularów  anaglifowych (niebiesko-czerwonych) widzimy oglądany obraz trójwymiarowo, zapisany w postaci płaskiego obrazu fotograficznego.

Projekt „Przestrzenie kujawsko-pomorskie 3D” to fotograficzny zapisem przestrzeni  będących ikoną miast i gmin regionu kujawsko-pomorskiego, jak również tych miejsc, które jeszcze nie są znane szerszemu odbiorcy, które umykają uwadze mieszkańców i gości odwiedzających województwo, a które są refleksją na temat wyglądu przestrzeni na początku XXI wieku.

Celem projektu jest stworzenie wizji  województwa kujawsko-pomorskiego poprzez fotografie panoramiczna stereoskopową 3D jako obszaru spójnego geograficznie i kulturowo, z jednoczesnym zróżnicowaniem wynikającym z różnic historycznych, społecznych i gospodarczych powstałych na skutek zróżnicowanego rozwoju gospodarczego, raz nastawionego na przemysł, innym razem na rolnictwo, a często będącego ostoją naturalnej przyrody.

Kilkumiesięczne działania Artysty zamknęła pierwsza tego typu wystawa w Polsce a może i na świecie. Wystawa prezentuje kilkadziesiąt stereoskopowych fotografii panoramicznych, które można oglądać zakładając przystosowane do tego celu okulary. Dzięki temu odbiorca fotografii odnosi wrażenie „wchodzenia” w przestrzeń jaka jest prezentowana na poszczególnych fotografiach panoramicznych.   

 

 

 


 

Autor projektu jest laureatem Nagrody Marszałka 2014 oraz kilkudziesięciu medali i nagród na prestiżowych międzynarodowych konkursach fotograficznych. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Poprzez swoją aktywność i przynależność do elitarnych międzynarodowych organizacji fotograficznych, skupiających wybitnych twórców obrazu propaguje aktywnie Kujawy i Pomorze.