Brodnica

Miasto położone na terenie Pojezierza Brodnickiego, będące przez stulecia ważnym ośrodkiem handlowym między Wschodem i Zachodem Europy. Prawa miejskie Brodnica uzyskała w 1298 roku. Atrakcją miasta jest jego usytuowanie po obu stronach Drwęcy oraz znajdujący się na jego terenie Brodnicki Park Krajobrazowy.

 

 

Herbem miasta jest wizerunek otwartej prawej dłoni koloru białego na czerwonej tarczy: symbol życzliwości, gościnności, praworządności, a także pokoju i przyjaźni.