Projekt, którego rezultatem jest prezentowany album, to kolejny pomysł panoramicznego portretu 52 miast województwa kujawsko-pomorskiego. Zastanawiając się nad realizacją projektu, zaproponowaliśmy wspólnie z Jadwigą wykonanie panoram z drona, w ujęciu pionowym, ukazujących perspektywę miast regionu o zróżnicowanym położeniu i historii. 

Panoramy pionowe zostały uzupełnione o jedną panoramę w ujęciu poziomym, przedstawiającą dane miasto. Obrazy fotograficzne w panoramicznym pionowym ujęciu ukazują przestrzenie miast i miasteczek w postaci obrazów o proporcji boków 1:2 aż po 1:4. 

Miasta oglądane z góry urzekają geometrią ulic i placów, kształtowanych przez dziesięciolecia liczną i różnorodną zielenią. Jednocześnie dostrzegamy w nich rozwój ostatnich kilkudziesięciu lat oraz wpływy architektoniczne różnych kultur, będące skutkiem burzliwej, wielowiekowej historii miast i regionu.

Realizując projekt przejechaliśmy w ciągu prawie sześciu miesięcy tysiące kilometrów po województwie kujawsko-pomorskim. Zobaczyliśmy wszystkie miasta regionu, wykonaliśmy ponad 600 panoram, z których ponad 200 znalazło miejsce w obecnym albumie. 

Zapraszam do podróży po miastach Kujaw i Pomorza z perspektywy niedostępnej dla nas stąpających po ziemi. Mam nadzieję, że taki portret miast regionu wzbudzi zainteresowanie nim i chęć skonfrontowania naszej wizji artystów fotografików z osobistymi doznaniami podczas odwiedzin poszczególnych miast naszego województwa.

 

Album oraz zdjęcia z projektu można nabyć na stronie sklepu naszego wydawnictwa:

www.fotogallery.eu