Rypin

Miasto położone na Pojezierzu Dobrzyńskim, na szlaku wiodącym z Kujaw na Warmię i z Pomorza na Mazowsze, nad rzeką Rypienicą – dopływem Drwęcy. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Prawdopodobnie prawa miejskie nadano mu pomiędzy 1323 a 1326 rokiem. W Rypinie zachowały się kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku, z charakterystycznym prostokątnym rynkiem oraz średniowieczna siatka ulic.

Herb miasta przedstawia na złotym polu złączone plecami sylwetki czarnego połulwa i czerwonego połuorła. Po zewnętrznych stronach znajdują się blankowe wieże z czerwonej cegły z otworami strzelniczymi. Godło herbu nawiązuję do wizerunku pieczęci Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.