Pakość

Miasto położone nad Kanałem Noteckim, przy szlakach wodnych, pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi: Jeziorem Mielno i Jeziorem Pakoskim. Prawa miejskie nadano mu w 1359 roku. Pakość jest ważnym ośrodkiem kultu religii katolickiej. Znajduje się tu druga co do ważności dla katolików. Kalwaria – zespół kaplic symbolizujących stacje Męki Pańskiej. Miasto umiejscowione na jednym z najważniejszych szlaków turystycznych w Polsce, na Szlaku Piastowskim.

Herb miasta przedstawia wizerunek Świętego Jakuba, którego głowę zdobi złoty nimb. Z prawej strony stoi złoty krzyż. Postać otoczona pięcioma złotymi, pięcioramiennymi gwiazdami. Górną część herbu wieńczą trzy wieżyczki.