Chełmno

 

Miasto umiejscowione na Pojezierzu Chełmińskim, wysokiej skarpie w dolinie Dolnej Wisły. Jest historyczną stolicą Ziemi Chełmińskiej. Prawa miejskie nadano mu w 1233 roku. Symbolem Chełmna jest dominująca ponad doliną Wisły panorama miasta, z wznoszącymi się wieżami chełmińskich kościołów. Miasto dobrze zachowało średniowieczny układ urbanistyczny. Chełmno, dzięki romantycznej atmosferze i kultowi św. Walentego, nazwane zostało miastem zakochanych. 

Herb miasta przedstawia dziewięć pagórków, na których znajduje się miasto. Trzy fale poniżej symbolizują rzeki: Wisłę, Drwęcę i Osę, otaczające historyczną Ziemię Chełmińską. W pagórki wpisany jest krzyż maltański, będący symbolem chrześcijaństwa. Nad herbem umiejscowiona jest złota korona.