Dobrzyń nad Wisłą

Miasto położone nad Wisłą, bezpośrednio nad Włocławskim Zbiornikiem Wodnym. Prawa miejskie Dobrzyń uzyskał przed 1239 rokiem. Niegdyś było to duże i ważne dla regionu miasto, od nazwy którego wywodzi się nazwa Ziemi Dobrzyńskiej. Miasto posiada pierwotny układ urbanistyczny. Najważniejszym obiektem dziedzictwa kultury jest zespół poklasztorny franciszkanów oraz potężne grodzisko na Górze Zamkowej, gdzie w średniowieczu mieścił się kasztelański gród. Obecnie jest to punkt widokowy na Zalew Włocławski.

Herb przedstawia białą basztę forteczną z bramą wjazdową. Na czerwonej tarczy herbowej umieszczone są złote inicjały D i B. Wizerunek jest znany z XIV-wiecznej pieczęci.