Grudziądz

Miasto położone na prawym brzegu Wisły, na Pomorzu Nadwiślańskim. Prawa miejskie Grudziądz uzyskał w 1291 roku. Charakterystyczną dla miasta panoramę od strony Wisły tworzy zespół spichrzy z XVI i XVII wieku. Zachowały się również fragmenty murów miejskich oraz elementy architektury militarnej w postaci cytadeli.

Herb miasta przedstawia czerwone mury miejskie z blankami. Na nich, w otwartej czarnej bramie zamku z dziewięcioma wieżyczkami, stoi biskup ubrany z złote szaty liturgiczne. W prawej ręce trzyma miniaturę kościoła, w lewej pastorał.