Mogilno

Miasto należy do najstarszych osad na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. Przez centrum miasta przepływa rzeka Panna. Mogilno zostało założone przez benedyktynów, prawa miejskie uzyskało w 1398 roku. Na terenie miasta stworzono wiele miejsc rekreacyjnych. Miasto leży na wielu szlakach turystycznych, z których najważniejszym jest Szlak Piastowski.

Herb miasta przedstawia trzy złote krzyże w układzie w roztrój na błękitnym tle.