Nieszawa

Miasto położone na Kujawach na lewym brzegu Wisły. Miejscowość do 1460 roku, kiedy uzyskuje prawa miejskie, zmienia swoje położenie dwa razy, przesuwając się blisko 40 km w górę rzeki Wisły. Z tego też okresu pochodzi zrąb obecnego układu urbanistycznego z prostokątnym, wydłużonym rynkiem.

Herb miasta przedstawia orła w złotej koronie, trzymającego w szponach srebrną rybę. Głowa orła zwrócona jest w prawo. Jego dziób, język i szpony są koloru złotego. Całość umieszczona na czerwonym polu tarczy herbowej.