Strzelno

Miasto położone na pograniczu Kujaw i Wielkopolski, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Pełne prawa miejskie nadano mu w 1356 roku. Obecnie Strzelno jest ważnym drogowym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu krajowym. W mieście zachowała się największa w Polsce romańska świątynia z XII wieku – Rotunda św. Prokopa, zbudowana na planie koła. W centrum znajduje się wiele kamienic z XIX i XX wieku.

Herb miasta przedstawia dwie przecinające się strzały skierowane ku górze. Pomiędzy grotami znajduje się złoty równoramienny krzyż. Całość umieszczona na czerwonym polu. Symbolika herbu nawiązuje do nazwy miasta.